Viện Trợ - Kaguya

 - Đây là một trong những tính năng cực kỳ đặc sắc của Hỏa Chí Nhẫn giả , Kaguya không những tăng lực chiến mà còn đi theo ngay sau các nhẫn giả, là một đồng đội đáng tin cậy của các nhẫn giả.

I. Hướng dẫn vào giao diện Kaguya

Bước 1: Chọn viện trợ

Bước 2: Trong viện trợ lựa chọn Kaguya

II. Hướng dẫn tăng lực chiến Kaguya

1. Tăng bậc:

- Muốn tăng bậc Kaguya cần phải có “Đan tăng bậc Kaguya”. Bậc càng cao cần đan tăng bậc càng nhiều.

2. Tăng thuộc tính cho Kaguya:

- Chọn vào nút “Đan Thuộc Tính” ở giao diện Kaguya

- Sử dụng “Đan thuộc tính Kaguya” để tăng thuộc tính cho Kaguya. Thuộc tính tăng lên là cố định. Đan thuộc tính Kaguya có thể nhận được ở Hoạt động Hành Trình Hokage.

3. Skin cho Kaguya

- Chọn vào nút “Skin” ở giao diện Kaguya.

- Muốn kích hoặt skin của Kaguya cần có thẻ skin tương ứng

- Mỗi skin của Kaguya có kỹ năng riêng, kích hoạt đủ các thẻ skin yêu cầu để nâng cấp kỹ năng.

4.Bảo vật của Kaguya

- Tẩy đủ 100 lần sẽ mở được toàn bộ bảo vật của Kaguya

- Có thể dùng “Đá tẩy luyện pháp khí” hoặc “Đá tẩy luyện pháp khí –Cao” để tẩy luyện thuộc tính bảo vật.

- Phẩm chất thuộc tính pháp bảo được chia thành 5 cấp, trong đó thuộc tính đỏ là cao cấp nhất.

5. Tsukuyomi: 

- Muốn tăng bậc Tsukuyomi cần phải có “Đan tăng bậc Tsukuyomi”. Bậc càng cao cần đan tăng bậc càng nhiều.

- Tsukuyomi có kỹ năng và trang bị riêng

- Kỹ năng của Tsukuyomi sẽ mở theo bậc của Tsukuyomi

- Có thể nâng cấp kỹ năng của Tsukuyomi khi có đủ Sách kỹ năng của Tsukuyomi.

6. Bậc Ninja:

- Muốn tăng bậc Ninja cần phải có “Đan tăng bậc Ninja”. Bậc càng cao cần đan tăng bậc càng nhiều.

-  Bậc Ninja có kỹ năng và trang bị riêng

-  Kỹ năng của Bậc Ninja sẽ mở theo từng cấp tăng Bậc Ninja

**Lưu ý:

- Có thể nhận quà tăng bậc mỗi khi đạt mốc ở giao diện Thưởng tăng bậc.

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto