Túc Mệnh – Huyết Kế

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Túc Mệnh- Huyết Kế  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến lên cao .

I.Hướng dẫn vào giao diện Túc Mệnh

Bước 1: Vào Phần Viện Trợ

Bước 2: Chọn Túc Mệnh

II.Hướng dẫn Huyết Kế

1. Nhận Huyết Kế

- Trong giao diện Túc Mệnh

- Click vào “Đến Nhận Huyết Kế”. Tiêu Hao Bạc để nhận Huyết Kế (1.000.000/ 1 lần)

+ Huyết Kế nhận được là ngẫu nhiên

+ Ninja càng cao cấp thì phẩm chất và số lượng Huyết Kế nhận được càng nhiều.

+ Kích hoạt Lục Đạo để có thể nhận được Huyết Kế Giới Hạn

2. Trang bị Huyết Kế

- Có thể trang bị tối đa 10 Huyết kế phẩm đỏ trở xuống và 10 Huyết Kế phẩm vàng

- Muốn trang bị Huyết Kế ấn vào ô cần trang bị sau đó lựa chọn Huyết Kế muốn đeo.

- Click vào Phẩm Vàng để trang bị Huyết Kế phẩm vàng. Giao diện này chỉ dành cho Huyết Kế phẩm vàng.

3. Tách Huyết Kế

- Ấn vào Tách để tách những Huyết Kế không dùng nữa. Tách Huyết Kế có thể nhận được Mảnh Huyết Kế Giới Hạn. Mảnh này dùng để nâng cấp lv cho Huyết Kế

4. Nâng cấp Huyết Kế

- Sử dụng Mảnh Huyết Kế Giới Hạn để nâng level cho Huyết Kế đang sử dụng.

III. Hướng Dẫn Túc Mệnh

1. Tăng bậc Túc Mệnh

- Sau Khi trang bị đủ 6 Huyết Kế phẩm cam trở lên các nhẫn giả mới có thể tăng bậc Túc Mệnh

- Sử dụng đan tăng bậc Túc Mệnh để tăng cấp. Cấp càng cao đan tăng bậc Túc Mệnh cần dùng càng nhiều.

- Tăng bậc Túc Mệnh đến mốc nhất định sẽ mở khóa kỹ năng Túc Mệnh.

2. Kỹ Năng Túc Mệnh

- Sử dụng Sách tẩy luyện kỹ năng Túc Mệnh để tẩy ra kỹ năng mới.

-Tích lũy lượt tẩy càng nhiều khả năng Kỹ năng cấp cao xuất hiện càng lớn.

3. Tẩy Túc Mệnh – Tăng thuộc tính thiên phú

- Sử dụng Lục Đạo Âm Dương Độn để tăng cấp thuộc tính thiên phú.

IV.Hướng dẫn tăng thuộc tính Túc Mệnh

                        

- Trong giao diện Túc Mệnh, ấn chọn “Đan thuộc tính”

- Sử dụng Đan thuộc tính Túc Mệnh để tăng thuộc tính.

 

V. Skin cho Túc Mệnh

 

- Túc Mệnh có Skin riêng. Để kích hoạt skim cho Túc Mệnh cần thẻ các lệnh bài skin Túc Mệnh Tương ứng.

- Skin Túc Mệnh có kỹ năng riêng. Kích hoạt đủ skin có thể có cả 2 kỹ năng.

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto