Sự Kiện Tuần Đợt 4

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính Túc Mệnh

  1. Tích Tiêu

Tích tiêu Lam Ngọc đạt mốc nhận quà

  1. Làng Lá Truyền Kỳ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Làng Lá lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Hoa Đào Sakura

Tiêu 18.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Thiên Tài Shisui

4. Bạn Chiến Hoàn Hảo

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Uế Thổ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Sasuke Sakura

Tiêu 19.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Trùng Phùng Minato & Kushina

5. Nữ Thần Thỏ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tích tiêu Lam Ngọc lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 16.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Trùng Sinh Kaguya

 

Tiêu 21.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Trùng Sinh Kaguya

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto