Sự Kiện Tuần Đợt 2

Sự Kiện Ngày 25 Tháng 4

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính Konoha

  1. Tích Tiêu

Tích tiêu Lam Ngọc đạt mốc nhận quà

  1. Trận Chiến Akatsuki

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Akatsuki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event Vòng Quay Uế Thổ

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Tinh Phách Ninja Phản Bội Sasori

Tiêu 18.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Đá Hoán Tinh Đột Phá Nagato

  1. Tiên Khí Ninja

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Tiên Khí

5. Quyết Đấu Túc Mệnh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần Tiêu Vàng nhận điểm Vui Vẻ sẽ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 12.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thức Tỉnh Momoshiki

Tiêu 16.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Đột Phá Momoshiki

6. Uế Thổ Chuyển Sinh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Uế Thổ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Uế Thổ. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ Kimimaro

 

Tiêu 19.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ War Madara

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto