Sự Kiện Ngày 13 Tháng 4

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Tinh Phách Hidan

  1. Tích Tiêu

Tích tiêu Lam Ngọc đạt mốc nhận quà

  1. Quyết Đấu Túc Mệnh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Túc Mệnh lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Túc Mệnh. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Lam Ngọc

  1. Làng Lá Truyền Kỳ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Lam Ngọc sẽ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event Kho Báu Làng Lá

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Hoa Đào Sakura

Tiêu 18.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được bạn chiến Bạn Tốt Kakashi Guy

5. Jinchuriki Vỹ Thú

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng lực chiến Jinchuriki sẽ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Jinchuriki. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

Tiêu 19.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thần Hóa Gyu Ki

Để nhận được thêm nhiều Vĩ Thú Nhẫn Giả có thể tham gia event Vĩ Thú Phong Ấn

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto