Sự Kiện Ngày 11 Tháng 4

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Tinh Phách Hidan

  1. Tích Tiêu

Tích tiêu Lam Ngọc đạt mốc nhận quà

  1. Trận Chiến Akatsuki

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Akatsuki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Ấn. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event Vòng Quay Uế Thổ

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Tinh Phách Ninja Phản Bội Sasori

Tiêu 18.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Đá Hoán Tinh Đột Phá Nagato

  1. Bạn Chiến Hoàn Hảo

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Bạn Chiến sẽ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính Bạn Chiến. Khi mua gói Nhẫn Giả các Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Để nhận được thêm nhiều ninja Nhẫn Giả có thể tham gia event Bạn Chiến Hoàn Hảo

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được bạn chiến Sakuke – Sakura

Tiêu 19.800  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được bạn chiến Bạn Tốt Kakashi Guy

5. Shushano Thần Uy

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần Tiêu Vàng nhận điểm Vui Vẻ sẽ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Khi tích tiêu Vàng đạt mốc sẽ nhận thêm quà

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 12.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Ảo Thuật Taka Jyuugo

Tiêu 16.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thẻ Thuật Phong Ấn Kushina

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto