Sự Kiện Chiêu Mộ Ninja

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Event Chiêu mộ Ninja để các nhẫn giả có thể biết chỗ tìm để chiêu mộ Ninja .

1 .Chiêu Mộ

- Game sẽ cho Nhẫn giả chiêu mộ ngẫu nhiên các ninja , nó sẽ có khoảng thời gian mở không mở liên tục , Nhẫn giả nên chú ý điều này những ninja + dồn chiến lượt cho Nhẫn giả

2. Event

- Event Vòng Quay : event mang lại rất nhiều ninja + Akatsuki + túc mệnh + uế thổ

- Mổi tính năng sẽ có vòng quay riêng

- Vòng Quay Konoha

- Vòng Quay Vật Tổ

- Vòng Quay Uế Thổ

- Vòng Quay Tiên Khí

- Vòng Quay Bách Chiến

- Vòng Quay jinchuriki vĩ thú

- Vòng Quay Akatsuki

- Vòng Quay Đồng Đội Hợp Thể

3. Event Giảm Giá và Giờ vàng

- Nhẫn giả sẽ nhận được thêm rất nhiều ninja từ các event giảm giá và giờ vàng

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto