Làng Lá Truyền Kỳ

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Làng Lá Truyền Kỳ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Konoha lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Hoa Đào Sakura

Tiêu 18.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Kakashi Susanoo Thần

3. Bạn Chiến Hoàn Hảo

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng lực chiến của Bạn Chiến lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Sasuke Sakura

Tiêu 19.800 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Naruto Hinata

4. Nữ Thần Thỏ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Lam Ngọc lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 16.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Huyết Kế Giới Hạn Hamura

 

Tiêu 21.600 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Huyết Kế Giới Hạn Hamura

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto