Hợp Thể Đồng Đội

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Hợp Thể Đồng Đội  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến cao hơn. 

I. Quy Tắc:

1. Sử dụng 4 Đồng Đội đủ cấp yêu cầu để hợp thể:

- Đồng Đội Sét: Bậc đồng đội đạt LV.5

- Đồng Đội Tách: Bậc đồng đội đạt LV.25

- Đồng Đội Bộc Liệt: Bậc đồng đội đạt LV.50

- Đồng Đội Căn Nguyên: Bậc đồng đội đạt LV.100

2. Ninja Hợp Thể sẽ kế thừa toàn bộ kỹ năng chủ động và bị động của Đồng Đội cài đặt Chủ Chiến.

3. Đồng đội dùng để hợp thể có phẩm thất nhấp đạt yêu cầu có thể nâng cấp kỹ năng hợp thể bị động.

4. Ninja Hợp Thể và Đồng Đội sẽ dùng chung vị trí xuất chiến, 4 đồng đội dùng để hợp thể sẽ không thể xuất chiến.

5. Mỗi ô Trang Bị có thể mặc nhiều vật phẩm cùng loại.

6. Đồng Đội dùng để hợp thể tăng sao đạt cấp chỉ định sẽ mở khóa Kỹ Năng Hợp Thể.    

II. Cơ chế:

1. Sử dụng Tụ Thần Đan để nâng cấp bậc Ninja Hợp Thể.

2. Sử dụng Thiên Tinh Thạch để nâng thuộc tính Trang Bị trong Tụ Linh

3. Ghép Tinh Thạch để khảm vào trang bị tăng thêm lực chiến.

4. Có thể nung Trang Bị để nhận Thiên Tinh Thạch

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto