Hokage Đệ Tam Uế Thổ ( Thần )

- BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

 

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Uế Thổ Chuyển Sinh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Uế Thổ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

 

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 16.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ Kimimaro

Tiêu 21.600  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Uế Thổ Hokage 4 Thần

3. Quốc Gia Ninja

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ tăng lực chiến của Đồng Đội lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Susano Itachi

Tiêu 18.000 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Naruto Nhị Vĩ Thần

4. Nữ Thần Thỏ

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Lam Ngọc lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 16.200  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Hắc Hóa Sakura Thần

Tiêu 21.600 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Hắc Hóa Sakura Thần

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto