Hệ Thống Danh Hiệu

Trong game có rất nhiều các Danh Hiệu và mỗi Danh Hiệu đều có công dụng khác nhau. Vậy làm sao để kiểm tra hay thay đổi các Danh Hiệu đó? hôm nay BQT sẽ chỉ cho các Nhẫn Giả nhé!

*  Đầu tiên, hãy ấn vào nút "Nhân Vật" trong giao diện chính:

* Sau đó, chọn phần "Danh Hiệu" để mở Hệ Thống Danh Hiệu ra:

* Cuối cùng, Nhẫn Giả có thể chọn Danh Hiệu trong danh sách Danh Hiệu để kiểm tra hay sử dụng Danh Hiệu đó:

- Mỗi Danh Hiệu sẽ có cách để kích hoạt khác nhau. Danh Hiệu nào càng khó kích hoạt sẽ tăng càng nhiều lực chiến.

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto