Gia Nhập Làng Lá

Gia Nhập Làng Lá 

Trang chủ: https://hoachianhhung.vn/teaser

Nhóm: https://www.facebook.com/groups/483718603123132 ( Vào nhận Code riêng )

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

Hello cả nhà. Ngoài sự kiện "LIKE PAGE", nay Maruko xin tổ chức sự kiện mới có tên là " Gia Nhập Làng Lá ". Và Maruko có 3 mốc kèm theo 3 Code xịn xò như sau:

Mốc 1 : Nhóm đạt 1.000 Thành Viên sẽ Nhận Code 500K ( Tên Code là 1.000 TV )

Mốc 2 : Nhóm đạt 3.000 Thành Viên sẽ Nhận Code 1.000K ( Tên Code là 3.000 TV )

Mốc 3 : Nhóm đạt 6.000 Thành Viên sẽ Nhận Code 2.000K ( Tên Code là 6.000 TV )

Đăng ký nhận "CODE LI.KE PA.GE" như sau:

- Bước 1 : L.I.K.E P.A.G.E ( Không phải Li.ke Bài Viết )

- Bước 2  : Li.ke - Sh.are - Com.ment bài viết với nội dung "Đã Li.ke Pa.ge".

- Bước 3  : Inbox về page để xác nhận với nội dung "Đã Li.ke Pa.ge".

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯

Game Naruto: Auto Chess.

Miễn Phí Vip 15.

Đăng Nhập Nhận Ngay: 5 Tướng SSSSR + Skill Susanoo Mộng Diệp

Tặng ngay 100.000 Lễ Kim + Kaguya

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto