Cửu Vĩ Hồi Sinh Thần Hóa Kurama

        - BQT game Hỏa Chí Anh Hùng  xin giới thiệu cho các Nhẫn Giả chuỗi sự kiện mới để cho nhân vật mạnh hơn.

  1. Tiêu Liên Tiếp

Tiêu Lam Ngọc theo ngày nhận Đan Thuộc Tính

  1. Tích Tiêu

Tích tiêu Lam Ngọc đạt mốc nhận quà

  1. Trận Chiến Akatsuki

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng chiến lực của Akatsuki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Để hỗ trợ cho việc đua top dễ dàng các Nhẫn Giả nên mua gói tài nguyên bao gồm Đan thuộc tính. Khi mua gói Nhẫn Giả còn được nhận thêm số vàng tương ứng với từng gói

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 14.400  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Tinh Phách Ninja Phản Bội Sasori

Tiêu 18.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Sasori Sobu

4. Quyết Đấu Túc Mệnh

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tiêu Vàng nhận điểm vui vẻ lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng.

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc, Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 12.600 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thức Tỉnh Momoshiki

Tiêu 16.200 Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Đột Phá Momoshiki

5. Jinchuriki Vĩ Thú

Trong Thời Gian event Nhẫn Giả chỉ cần tăng lực chiến của Jinchuriki lọt vào bảng xếp hạng và nhận phần thưởng tương ứng với thứ hạng

Tiêu Càng nhiều Lam Ngọc  Nhẫn Giả sẽ nhận được càng nhiều nguyên liệu

Tiêu 15.000  Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thú Hóa Ngoại Đạo Ma Tượng

 

Tiêu 19.800 Lam Ngọc các Nhẫn Giả sẽ nhận được Thần Hóa Kurama

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto