Chakra Ngũ Hành

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Chakra Ngũ Hành để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến cao hơn. 

1. Chakra chia thành 5 loại

- Lôi  : Tăng HP

- Phong : Tăng Tấn Công

- Thủy : Tăng Phòng thủ

- Hỏa : Tăng Ma Công

- Thổ : Tăng Ma Thủ

- Để tăng cấp Nhẫn giả cần ngọc chakra theo hệ có thể tìm được ở Vòng Quay Ngũ Hành

- Lưu Ý : Nhẫn giả không thể tăng riêng 1 hệ chakra , ví dụ ( bạn muốn tăng hệ lôi lên lvl 12  bạn cần đạt 5 chakra đều lvl 10 )

- Đây là 1 trong những tính năng tăng mạnh chiến lực

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto