Các chức năng Liên Sever

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Liên Sever  để các Nhẫn giả có thể tìm kiếm nguyên liệu để nâng cấp lực chiến cho nhân vật lên tầm cao mới.

1. Đội Liên Sever

- Nhẫn giả có thể tạo đội liên sever để vượt ải

- Khi vượt ải Nhẫn giả sẽ nhân được các nguyên liệu tăng cấp các tính năng ( Vĩ Thú , Sasuno … )

- Khi vượt ải sẽ có xác suất nhận được các trang bị của các tính năng ( Vĩ Thú , Sasuno … )

- 1 ngày Nhẫn giả sẽ có 30 lượt để khiêu chiến … cấp phụ bảng càng cao đồ càng mạnh

2. Boss Liên Sever

- Nhẫn giả sẽ Nhận được nhiều Tài nguyên khi tham gia

- Tính năng đươc xếp hạng theo dame

- Phần thưởng khi tiêu diệt boss

- Khi thanh viên bên tổ chức của Nhẫn giả giết được boss sẽ có vật phẩm đấu giá

- Lưu ý : thời gian xuất hiện là 21h – 21h20

3.  Hành trình Hokage

- Vượt ải theo từng trương để nhận thêm quà tăng cấp các tính năng

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto