Akatsuki Hướng Dẫn Toàn Tập

Đây là một trong những tính năng cực kỳ đặc sắc của Hỏa Chí Nhẫn giả, Akatsuki không những tăng lực chiến mà còn đi theo ngay sau các nhẫn giả, là một đồng đội đáng tin cậy của các nhẫn giả.

1. Hướng dẫn vào giao diện Akatsuki

Bước 1: Chọn viện trợ

Bước 2: Trong viện trợ lựa chọn Akatsuki

2. Hướng dẫn kích hoạt Akatsuki và lựa chọn Akatsuki ra trận

Bước 1: Chọn 1 Akatsuki mà nhẫn giả muốn kích hoạt

Lưu ý: muốn kích hoạt Akatsuki nào thì các nhẫn giả phải có thẻ của Akatsuki đó

Bước 2: Ấn vào chữ “Kích hoạt” để kích hoạt Akatsuki

**Muốn lựa chọn Akatsuki để ra trận thì lựa chọn Akatsuki đó sau đó ấn Ra trận

3. Hướng dẫn tăng lực chiến Akatsuki

- Nâng cấp: Muốn nâng cấp Akatsuki cần phải có “Đan tăng bậc Tổ chức Akatsuki”. Lên cấp càng cao, đan tăng bậc cần để nâng cấp càng nhiều.

- Nâng sao: Muốn nâng cấp Akatsuki cần phải có mảnh hoặc tinh phách của Akatsuki đó. Lên cấp càng cao, đan tăng bậc cần để nâng cấp càng nhiều.

- Tăng bậc Ấn: Muốn nâng cấp Akatsuki cần phải có “Đan tăng bậc Ấn”. Lên cấp càng cao, đan tăng bậc cần để nâng cấp càng nhiều.

- Tăng bậc Nhẫn: Muốn nâng cấp Akatsuki cần phải có “Đan tăng bậc Nhẫn”. Lên cấp càng cao, đan tăng bậc cần để nâng cấp càng nhiều.

**Lưu ý:

- Muốn nâng sao kỹ năng cho Akatsuki cần nâng sao cho Akatsuki đó.

- Có thể đổi mảnh và tinh phách Akatsuki ở Shop Akatsuki bằng Tiền Akatsuki

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto